Napisz wypracowanie pt wybory życiowe bohaterów literackich w swoich rozważaniach

Sam zdaje sobie sprawę z tego, iż został pokonany.. W swoich rozważaniach wykorzystaj informacje zawarte w tekście Dariusza Rynia.. Oznacza sytuację, w której bohater zmuszony jest wybierać pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami, każda decyzja ponadto przynosi jakieś negatywne skutki, dlatego jest on z góry skazany na .• W stolicy pewnego europejskiego miasta, już w XX wieku… • Spotkanie bohaterów nastąpiło w szczególnie dziwnych okolicznościach… Wstęp - pytanie.. W swoich rozważaniach; Napisz r…


Czytaj więcej