Antygona rozprawka kto miał rację antygona czy kreon argumenty
Kreon jako władca państwa stojący na straży ustanowionych przez siebie prac, kieruje się poczuciem odpowiedzialności i sprawiedliwości.. Może zaczniemy od tego, że Polinejkes był rodzonym bratem Antygony i Eteoklesa.Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Tak więc w tej rozprawce postaram się udowodnić jej słuszność.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.. Kreon, jest królem Teb.Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.Kto miał rację?. Wszyscy znamy zaistniałą sytuację i chciałbym, aby Wysoki Sąd dokonał właściwego wyboru!. Uważam, że rację w sporze miała Antygona.. Ciężko jednoznacznie opowiedzieć się po jednaj ze stron.Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład i społeczeństwo i państwo.. Oby dwoje też srogo zapłacili za swoje czyny.. Kreon ogłosił go zdrajcą kraju i nie pozwolił go pochować,zaś Antygona kochała swego brata i nie chcąc narazić się bogom,złamała zakaz władcy Teb.… Czytaj dalej →Kreon nie jest tak uprzejmy i odpowiada jej dość nie miłymi słowami ?Jeśli chcesz kochać, kochaj w Hadesie (…)?, okazując tym swoją pogardę, bezkompromisowość i arogancję..

Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?".

Poniżej przedstawię kilka argumentów poświadczających słuszność jego decyzji.. Ogłoszenie przez Kreona Polinejkesa zdrajcą nie było wcale takie oczywiste, poza tym Kreon nie miał moralnego prawa tego robić.Kolejnym argumentem udowadniającym słuszność czynu Antygony jest przyznanie się Kreona do winy.. Nie chciała, aby dusza jej brata błąkała się nad wodami Styksu, taki był bowiem zdaniem starożytnych Greków, los dusz, których ciała nie zostały należycie pogrzebane.Rozprawka: Antygona.. Motywacją do złamania zakazu była jej miłość do brata - dobre, szlachetne uczucie.. Wysoki sądzie Kreon miał w swoim działaniu same dobre intencje.. W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które wprowadzał władca.. Antygona karą śmierci za nieposłuszeństwo, a Kreon śmiercią żony Eurydyki i syna Hajmona za pychę i swoją dumę.I Antygona i Kreon mają "swoje racje".. Myślał o kraju.. Jest to z pewnością ważny argument potwierdzający słuszność czynu .Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Pierwszym argumentem, którym się posłużę, jest to,że Antygona kierowała się sercem.. Powodem była .Myślał również o przyszłości bo kto chciałby żeby jego zwłoki były rozszarpane przez dzikie zwierzęta- budziło to respekt, a ten kto wiedział że spotka go taki los przemyśli czy warto być zdrajcom..

Uważam, że rację w sporze miała Antygona.

To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.Kto miał racje: Kreon czy Antygona?. Chór starców to głos doradczy, ale nie decydujący.. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Dzisiaj stoimy tutaj aby dokonać wyboru, kto ma racje, Antygona, czy Kreon Chciałbym przedstawić zarzuty na króla i stanąć w obronie Antygony!. Moim zdaniem to on miał racjęW tragedii Sofolkesa "Antygona", poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym.W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Pierwszym argumentem, który przytoczę, będzie kierowanie się zasadami boskimi przez Antygonę.Z moich powyższych rozważań wynika, że i Antygona i Kreona mają rację.. W swojej pracy zastanowić mam się nad tym kto miał racje: Antygona czy Kreon.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.. Ponieważ podobnie jak bohaterowie muszę dokonać wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi racjami..

W poniższej pracy przedstawię swoje argumenty dotyczące sprawy.

W starożytnej Grecji istniały dwa prawa: boskie, ustanowione przez bogów i ludzkie, które .rozprawka argumenty kto miał rację antygona czy kreon.. Przemawiają przez niego racje rozumu: winny musi ponieść konsekwencje.. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Sugeruje Kreonowi niewłaściwość zakazu.. Antygona uznaje taką postawę za maskowane tchórzostwo.. Oboje chcieli dobrze i kierowali się swoimi uczuciami i rozumem.. Nie mógł oczywiście przewidzieć tragicznych następstw swojej decyzji.Wszystkie inne argumenty świadczą jednak na korzyść Antygony.. napiszcie prosze na jutro musze oddać a musze sie uczyć na sprawdzian z maty i kartkówke z geografi ta rozprawka jest bardzo wazna PROSZEKto miał rację - Kreon czy Antygona?. Antygona czy Kreon?. Spór toczył się o pogrzebanie Polinejkesa,brata Antygony.. Zadanie, które stoi przede mną - przyznanie racji którejś ze stron dramatu Sofoklesa - jest niezwykle trudne.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Przedstawiłam już racje Antygony więc teraz czas na to aby przedstawić racje Kreona.. Zacznę od argumentów przemawiających za racją Antygony.Antygona : *Za:kierowała się prawem boskim, spełniała obowiązek religijny, rodzina była dla niej najważniejszą wartością, konsekwentna w swoim działaniu, szanowała tradycję *Przeciw: namawiała innych do buntu przeciwko władzy, złamała zakaz króla, podważała decyzję władzy, jej zuchwałość poprowadziła do wielu tragedii Kreon: *Za: wykonywał obowiązki, przestrzegał .Ismena przyznaje Antygonie rację, ale powstrzymuje się od czynów..

... Przytaczane przez Antygonę argumenty nie trafiły jednak do króla.

Kolejnym argumentem stojącym pomiędzy tą dwójką jest fakt, że Antygona miała być przyszłą synową władcy.Następnym argumentem dowodzącym słuszności czynu bohaterki jest uznanie przez Kreona swojej winy.. Jego intencją była zaprowadzenie w państwie pokoju.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: rozprawka argumenty kto miał rację antygona czy kreon napiszczie"Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.. Nie był to jednaj jedyny powód, dla którego podjęła decyzję o sprzeciwieniu się rozkazowi Kreona.Rację miał Kreon czy Antygona?. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.Kreon i Antygona są najbardziej tragicznymi postaciami dramatu Sofoklesa pt."Antygona".. Na samym początku „Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Władca oburza się i nie przyznaje mu racji.Kto ma rację Antygona czy Kreon: Główny konflikt z jakim mamy do czynienia w Antygonie jest konfliktem wartości reprezentowanych przez parę głównych bohaterów: Antygonę, siostrę Eteoklesa i Polinejkesa z jej stryjem Kreonem, nowym władcą Teb.Wysoki sądzie!. Dlaczego?. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Kierując się przede wszystkim dobrem państwa postanowił pomimo konsekwencji ukarać przejaw jawnego buntu i z bólem skazał siostrzenice na śmierć.. Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.. Kreon sądzi, że bogowie również potępią duszę Polinika.Antygona, która szanowała prawa boskie musiała przeciwstawić się decyzji Kreona, twierdziła, że wszyscy równi w obliczu śmierci i każdemu należy się godny pochówek.. To na pewno istotny argument, świadczący o słuszności wyboru bohaterki.Nie poddała się pomimo przeciwności losu.. Wybiera modlitwę o przebaczenie i pozostaje wierna nakazowi władcy.. Moim zdaniem w dramacie Sofoklesa ,,Antygona" racja jest po stronie Antygony, pomimo iż działa ona częściowo w celu zdobycia sławy.. Trudno mi w tej chwili jednoznacznie sprecyzować pogląd wobec tego problemu.. Początkowo władca ogłosił swoją decyzję, jako ostateczną, ponieważ bał się narażać swój autorytet; później jednak ustąpił i przyznał Antygonie rację.. Sofokles, twórca „Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał by w kraju panował porządek i ład, aby prawa były respektowane.Kto miał rację, Kreon czy Antygona?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt