Rozprawka antygona i kreon
Antygona, wybrała zgodnie ze swoim sumieniem prawo boskie i poniosła za to śmierć.Moim zdaniem Antygona i Kreon nie zachowali się wporządku wobec siebie oraz prawa.. Obie postacie prześladuje fatum - zły los.„Antygona wybrała swój los, Kreon został przez los przygnębiony.. Kreon, władca Teb, zabronił grzebania ciała Polinika, uważając go za zdrajcę narodu.Rozprawka - Antygona ( TEZA ) - rozwiązanie zadania .. Moim ostatnim argumentem będzie to,iż Kreon podejmując błędne ,swoje postępowanie tłumaczył chęcią utrzymania autorytetu wśród poddanych.Władca kierował się poczuciem własnej dumy i nie chciał pozwolić,aby jego poddani łamali prawo ustanowione przez niego.Świadczy to o .Która z postaci, Kreon czy Antygona jest bardziej nieszczęśliwa.. Tron w Tebach obejmował dwukrotnie - pierwszy raz po śmierci Lajosa, którego uśmiercił Edyp i ponownie - po ustąpieniu Edypa, gdy ów zrozumiał sens przepowiedni.Antygona to tytułowa, a zarazem główna bohaterka utworu.. Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach.. Z kolei Antygona kochająca swego brata, złamała zakaz władcy Teb, gdyż nie chciała narazić się bogom.Antygona drażni władcę okazywaniem swojej królewskiej dumy, buty, chwilami lekceważenia.. Król Teb reprezentuje swoim postępowaniem prawa ludzkie - są one dla niego rzeczą najważniejszą, a zdrada ojczyzny najgorszą zbrodnią.W tragedii pt. " Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę na .Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona"..

Forma - rozprawka.

Kreon reprezentuje: racje rozumu, władzę ziemską i prawa ziemskie, dobro państwa, autorytet władcy.. Najlepsza odpowiedź wybrana przez autora pytania.. Rozprawka: Antygona Na zadanie domowe dostałem pracę, pt., „Kto miał rację Antygona, czy Kreon?". Pobudki, jakie kierują postępowaniem Kreona, także wydają się słuszne.. Racje serca i racje rozumu - rozpatrz konflikt między Antygoną a Kreonem.. Kreon zaś daje się ponosić gniewowi upokarzając Antygonę i traktując ją jak zwykłą poddaną, czy przecież obniża wartość własnego rodu, z którego i Antygona pochodzi.. Tragizm tych postaci jest doskonale zauważalny, a ich zachowania można rozpatrywać i próbować zrozumieć wiele lat po .Jednak umarły był zdrajcą ojczyzny i Kreon, król Teb, przestrzegając prawa ziemskie, kierując się rozumem oraz dobrem państwa, rozkazał pozostawić go bez pochówku.. Śmierć poniosły wszystkie najbliższe Kreonowi osoby, jego syn Hajmon i żona Eurydyka, a także Antygona.Antygony, czy Kreona?. Uważam, że w tym antycznym sporze ciężko jest przyznać rację którejkolwiek ze stron.. Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.. Jest wiele za i przeciw, jednak będę po stronieMatura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy: "Antygona" Sofoklesa na maturze z polskiego Odpowiedzi, pytania, arkusze 20.11.2018 Małgorzata Mrowiec 20.11.2018 Zobacz galerię (4 zdjęcia) W tragedii Sofolkesa „ Antygona „, poznajemy bohaterów Kreona i Antygonę, którzy są powiązani ze sobą tzw. konfliktem tragicznym..

Jest problem, trzeba go rozwiązać, a najlepiej do tego nadaje się rozprawka.

Dla niej najważniejsze jest prawo naturalne i posłuszeństwo wobec bogów.. Dlatego w tej rozprawce postaram się dowieść słuszności następującej tezy: „Antygona ginie, a Kreon ponosi klęskę".Kto miał rację, Kreon czy Antygona?. Antygona to posąg przerastający ludzką miarę, Kreon to zwykły człowiek, pełen słabości i błędów: jego upadek wzrusza bardziej niż tragiczna śmierć Antygony".. Uważała ona, że Kreon nie miał prawa wydawać takiego zakazu.. Czy zgadzam się z autorem tej wypowiedzi?. Spór toczył się o pochowanie zwłok brata Antygony-Polinika.. Zakaz grzebania jego ciała wydaje się słuszny - miał odstraszać obywateli przed takim postępowaniem.. Młodszy brat, Polinik, uważany jest przez .. » Antygona ginie, ale klęskę ponosi Kreon - ustosunkuj się do tego stwierdzenia.. Kreon, jest królem Teb.Władzę objął po śmierci Polinejkesa i Eteoklesa, braci Antygony.Antygona jest tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa.. 2011-01-20 Czytając dramat Sofoklesa, zastanawiałem się, kto ma rację.. Po pierwsze Kreon stosując prawa postąpił źle, że nie pozwolił na pochówek brata Antygony, bo każdemu zmarłemu należy okazać szacunek.Mimo, ze Kreon w pewnym momencie się opamiętał się i za namową Tejrezjasza zmienia zdanie, jest już za późno.. Uwaga!. Zarówno Kreon, jak i Antygona zostali ukarani: Antygona śmiercią za nieposłuszeństwo, Kreon za pychę i nadmierne ambicje ?.

2012-10-06 14:19:14 Antygona umiera ale to Kreon ponosi porażke - rozprawka 2009-03-24 14:50:42 Komu przyznasz racje w sporze Kreon - Antygona ?

Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Rzeczywiście, Polinejkes był zdrajcą.. Nie boi się kary.. Dziewczyna jest siostrą dwóch braci, którzy zginęli podczas walki w obronie kraju.. Postaram się ten problem rozstrzygnąć w swojej rozprawce.. Tytułowa bohaterka kierowała się prawem boskim, a Kreon zasadą, że zdrajcę należy ukarać.. Okazuje się, że tragicznych skutków jego stanowczości nie da się już odwrócić.. Sformułuj własne stanowisko i rozważ je w formie rozprawki.. „Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić" to jej hasło - miłość do brata jest dla .Zarówno Antygona jak i Kreon są bohaterami tragicznymi.. Darmowe rozwiązanie pracy domowej, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum studiaRacje Kreona.. Nowy władca Teb, Kreon, wydaje zakaz grzebania zwłok Polinejkesa, bo uważa, że to on sprowadził na Teby wrogie wojska, a więc tym samym stał się zdrajcą ojczyzny.ANTYGONA postać tragiczna.. Czy los… Czytaj dalej →Kreon odmówił mu nawet skromnego pogrzebu, o który upominała się Antygona.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Kreon czy Antygona?. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.Rozprawka - Antygona.. Kreon ogłosił go zdrajcą narodu i nie pozwolił, aby odbył się jego pogrzeb..

Taki stan - przeciwieństwo między samoświadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją - nazywa się w tragedii greckiej ironią tragiczną, lub ironią ...Kto miał racje Antygona czy Kreon - rozprawka na max ocene 3 :P. Włącz zaawansowany edytor.

Winną nieszczęść Kreona była pycha, której nie potrafił się wyzbyć.. RozprawkaKreon jest bohaterem Antygony Sofoklesa.. Córka Edypa, wybiera działanie w zgodzie z sumieniem, lecz wbrew zarządzeniu władcy: pomimo zakazu, wydanego przez panującego w Tebach jej wuja Kreona, dokonuje pochówku poległego w wojnie brata.. Konflikt(tragiczny) między jednostką a władzą, oraz między sumieniem a prawem.Przedstawicielem pierwszej jest władca Teb, Kreon, obrońcą drugiej jest Antygona, córka Edypa, siostrzenica Kreona.Problem wynika z zakazu pochowania zwłok brata Antygony, Polinejkesa.Te cechy jej charakteru decydują o tym, że buntuje się przeciwko zakazowi Kreona, który uznaje za sprzeczny z własnym sumieniem i braterską miłością.Antygona - Motyw winy i kary.. W starożytnej tragedii jest to element, który stanowi istotę akcji dramatu.. Poznajemy ją, gdy po śmierci swoich dwóch braci, Eteoklesa i Polinika, rozmawia z siostrą Ismeną na temat pochówku drugiego ze zmarłych.. Kreon nie zdawał sobie sprawy, że będąc pysznym, dopuścił się winy.. Ten król Teb objął władzę po śmierci synów Edypa, Eteoklesa i Polinejkesa, którzy zginęli w bratobójczej walce..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt