Obrona antygony rozprawka
Zebraliśmy się dzisiaj w tym miejscu, aby rozstrzygnąć sprawę skazania Antygony na śmierć.Antygona stanęła przed bardzo trudnym wyborem natury moralnej, a dokładnie przed wyborem „złego" lub „gorszego".. 2010-03-28 15:17:27; Charakterystyka Antygony lub .. 6.Przemówienie w obronie Antygony.. Antygona a prawo ludzkie Właściwie sprowadza się to do jednego konfliktu: prawo boskie a prawo ludzkie.. Syn może zbuntować się przeciw ojcu razem z ludem, jeśli ona zginie.. Jest to .Mowa Antygony do Tebańczyków (stylizowana na język Antygony).. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Niektórym mogłoby się wydawać, iż Kreon postąpił właściwie, stając w obronie swego królewskiego autorytetu.. Zebralismy sie dzisiaj w tym miejscu, aby rozstrzygnac sprawe dotyczaca skazania Antygony.. Charakterystyka Antygony i kreona 2010-11-23 19:15:38; Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.. Chciała… Czytaj dalej →Antygona, jako kochająca siostra nie mogła pozwolić, aby ciało jej brata było bezczeszczone i wydane na pastwę padlinożerców.. Wysoki sądzie i wy szanowni zebrani!. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Śmierć Antygony pociąga za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziRacje Antygony - Prawa boskie są ważniejsze niż prawa stanowione przez człowieka..

Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.argumenty antygony?

Z kolei Antygona, wiedziona uczuciem i emocjami, a w szczególności lojalnością w stosunku do rodziny, dała przykład, jak trzeba walczyć ze złem.Obrona Antygony - przemówienie sądowe 21 września 2020 0 Przez admin .. 2011-10-01 15:32:56; Podacie mi jakieś argumenty, które dowiądą że teza "dom jest tam gdzie nasi bliscy' nie jest prawdziwa?. Daje naj ;p Czy antygona postąpiła słusznie pochowując brata ?. Będę ukarana, bo pogrzebałam ciało swojego brata, łamiąc zakaz Kreona.Kto miał rację - Kreon czy Antygona?. Przemowa w obronie Antygony Drodzy Obywatele Teb!. Mówi, że oddanie czci i obrońcy, i najeźdźcy są złe.. Wszyscy znamy zaistniałą sytuację i chciałbym, aby Wysoki Sąd dokonał właściwego wyboru!Antygona jest główną postacią tragedii Sofoklesa, ale jednocześnie takich tekstów jak „Kucharki-sztuka w trzech aktach" Nory Szczepańskiej czy „Antygona- sztuka w jednym akcie" Jean'a Anouilh'a.. Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron.. 0 ocen | na tak 0%.. Antygona nie chciała rozwiązać sprawy pokojowo.4.. Podobne pytania.. Drodzy przyjaciele!. Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. „Antygona".. Dzisiaj stoimy tutaj aby dokonać wyboru, kto ma racje, Antygona, czy Kreon Chciałbym przedstawić zarzuty na króla i stanąć w obronie Antygony!.

Rozprawka "Oskarżenie Antygony - obrona Kreona" ... Antygona nie chciała rozwiązać sprawy pokojowo.

Wysoki sadzie, ławo przysieglych, mieszkancy Teb!. Piłat, Herod, Judasz i Kain - wybierz jedną z tych postaci i napisz dla nie mowę obronną stosując się do zasady:… Napisz mowę obronną Prometeusza.. 2010-10-24 14:08:38; Obrona Częstochowy 2010-10-23 11:45:17; Zapisz trzy argumenty potwierdzające tezę.. Ludzie, mieszkańcy Teb, pochwalali decyzję Antygony, ale bali się do tego przyznać.. - Obowiązkiem krewnych jest pogrzebanie zmarłych ze swojej rodziny.. Władca Teb wydał na mnie wyrok śmierci.. - Należy postępować zgodnie z własnym sumieniem.. Wybierała pomiędzy podporządkowaniem się rozkazom króla zabraniającym chować jej brata, a pochowaniem go według praw Boskich tym samym wypisując na siebie karę śmierci.Rozprawka "Oskarżenie Antygony - obrona Kreona" Oskarżam Antygonę o złamanie prawa nałożonego przez prawowitego władcę Teb Kreona.. Drodzy Tebańczycy, bezwzględny Kreonie!. - Najważniejsze są więzi rodzinne, uczucia łączące bliskich.. Pragnę dowieść mej teorii za pomocą niżej postawianych argumentów.. Zebraliśmy się tu po to, by walczyć z niesprawiedliwym wyrokiem, Kreona przeciwko kobiecie, sprzeciwiającej się jego surowej woli.. Impulsywnie wybrała pyszny sposób i jawnie łamiąc prawo pochowała Polinika.Wiemy, że z Antygoną łączy Hajmona uczucie..

Ostatnia data uzupełnienia pytania: 2009-10-09 15:25:22Jak oceniasz postepowanie Antygony i Kreona-rozprawka.

Niestety, jego zachowanie było despotyczne.. I czy człowiek może wydawać zakazy niezgodne z tym pierwszym.. Obrona Antygony.. 0 0 Odpowiedz.. Nie zdecydowała się najpierw porozmawiać z Kreonem i spróbować przekonać go do swoich racji.. W potwierdzeniu jej niewinnosci.W obronie bohatera - mowa obronna dotycząca wybranej postaci literackiej.. Antygona kieruje się zasadą: "współkochać przyszłam, nie współnienawidzić", co znaczy, że nie ważne jak wielka jest wina Polinejkesa, ale to, że był kimś bliskim dla Antygony.. Mowa zależna i mowa niezależna; Mowa obrończa Antygony; Mowa Antygony do Kreona.Antygona Obrona i Opracownaie 6 marca 2020 0 Przez admin .. 2013-03-11 17:12:09; Rozprawka - TEZA 2010 .W tragedii pt. „ Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę .Wysoki sądzie!. Sądzisz, że należy mu się ona?. Antygona odpowiada, że wśród zmarłych inne panują prawa, i trudno nienawiść przenosić na zmarłych „Współkochać przyszła, nie współnienawidzić", mówi .Przydatność 65% Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata..

Prosze o rozprawke z antygony wstęp 4-5 zdan rozwinięcie 10-12 zdań zakończenie 4-5 zdań Prosze pilne potrzebuje na poniedziałek .

Zwracam się do was po raz ostatni.. Rozprawka z Antygony !. Proszę o szybką pomoc .. Ponadto zezwalając na takie traktowanie zwłok brata, pozwoliłaby na bezczeszczenie praw boskich, które nakazują, aby wyprawiać godziwe pogrzeby wszystkim zmarłym, bez względu, na to, jakich wykroczeń .Obrona Antygony - przemówienie.. „Człowiek szuka miłości, bo w głebi serca wie, ze tylko miłość może uczynić go szczęśliwym" W formie rozprawki .Konflikt tragiczny w Antygonie opiera się na problemie: które prawo jest ważniejsze, naturalne (boskie) czy umowne (ludzkie)?. ***Antygona reprezentuje prawo boskie,napisane, odwieczne.Prosze pilne !. Na ławie oskarżonych zasiadła kobieta oskarżona o to, co dla nas wszystkich jest świętym nie tylko prawem, ale obowiązkiem, jaki żywi mają wobec zmarłych.. Staliśmy się oto świadkami niecodziennego wydarzenia.. Jej postępowanie można wytłumaczyć tym, iż zrobiła to zgodnie z wyznawaną przez siebie religią.. Uważam, że słusznie poniosła najwyższą karę.. Jej kreacje w tych sztukach całkowicie się od siebie różnią, Antygona posiada inne cechy charakteru… Czytaj dalej →Mam wrażenie, że podobnie rzecz się ma z obroną własnych przekonań.. Zebraliśmy się tutaj w obronie Antygony , nad którą zawisł niesprawiedliwy wyrok dotyczący złamania zakazu pochówku brata .. Warto zwrócić uwagę, że odpowiedź Sofoklesa jest głosem osoby pobożnej.Antygona nie boi się śmierci, bo wie, że i tak kiedyś ona nastąpi.. Kreon zarzuca jej pychę i butę.. Bez syna władcy Teby czeka kolejne bezkrólewie, a miasto tego nie wytrzyma.. Antygona i Kreon to równorzędni bohaterowie, tragiczni, ponoszą klęskę.. Kwestia potępienia bądź usprawiedliwiania Antygony jest sprawą problematyczną.Wysoki sądzie !Zebraliśmy sie tu dzisiaj , aby stwierdzić czy zasiadająca na ławie oskarżonych- Antygona postąpiła słusznie łamiąc zakaz Kreona i pochowała swego brata Polinika.. Zwłaszcza wtedy gdy zostajemy z nimi sami albo w mniejszości wobec wielu.. Parafrazując cytat profesora Bartoszewskiego, uważam, że warto bronić własnych przekonań, chociaż nie zawsze to się opłaca.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt